คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

2022-04-25T17:09:10+07:0025/04/2022|ข่าว2565, เมษายน65|

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้