บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

     LPRU News :  อาจารย์ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)  โดยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกันสอนการใช้งานสื่อ AR ให้กับนักเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง   เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564  

ในการนี้นายทศพล ตันสกุล ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการพิเศษ (National Coordinator for Building Communities Program) จากสมาคมสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และนางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง ตลอดจนครูและบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน  โดยได้แบ่งฐานหมวดการเรียนรู้ออกเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

ฐานที่ 1  หมวดอาชีพ

ฐานที่ 2  หมวดอาหาร 5 หมู่

ฐานที่ 3  หมวดยานพาหนะ

ฐานที่ 4  หมวดสัญญาณจราจร

ฐานที่ 5  หมวดตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z

ฐานที่ 6  หมวดสัตว์ชนิดต่างๆ 

ฐานที่ 7  หมวดดวงดาว

ฐานที่ 8 หมวดผักและผลไม้

ฐานที่ 9  หมวดไดโนเสาร์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนใจ ตื่นเต้น ให้กับน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก ที่จะได้เรียนรู้จากการเล่นสนุกควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีพี่ๆ นักศึกษา และคุณครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top