ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

สายตรงคณบดี

การบริหารจัดการ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

april, 2024

บริการ

ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ : 054-237345
 • โทรสาร : 054-316780
 • เว็บไซต์ : https://ms.lpru.ac.th
 • E-Mail : ga.mgts@lpru.ac.th
สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์
 • 0
 • 0
 • 64
 • 314
 • 3,433
 • 3,462
 • 3,462
 • 800