บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts”

     LPRU NEWs : ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน พร้อมด้วย อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts” เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ Wanda Grand Ballroom A ชั้น 5 โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel (แจ้งวัฒนะ) โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด
      การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ CP ALL BY NEXTSS โดยได้รับเกียรติจากคุณปริญญา ประมูลชัย รองผู้จัดการฝ่ายกลยุทธิ์และพัฒนาระบบงาน บริษัทปัญญาธาราจำกัด เป็นวิทยากร คุณอัจฉรา คำแก้ว ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ศูนย์ HR Development บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อการสร้างและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับธุรกิจ (People Capability&Skill)

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top