บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021

     LPRU New : ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า นายนพรัตน์ สัตย์ธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

     การพิจารณาคัดเลือกการรับรางวัลในครั้งนี้ นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ได้ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลดังกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top