บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

     LPRU News : เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ หัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัณณทัต กัลยา นักวิจัย และอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ นักวิจัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.” ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
     ในการนี้ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟสายประวัติศาสตร์ Lanna Modernization (เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง) และกำลังต่อขยายมาถึงจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้สูงให้ประเทศ กระจายโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนสินค้าชุมชน พร้อมกันนี้ได้นำเสนอเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยรถไฟ VIP ตู้นอนจากหัวลำโพงมุ่งสู่เขลางค์นคร แวะชมทัศนียภาพเมืองลำปาง และไปสุดปลายทางนครเวียงพิงค์ โดยจะมีเชฟมืออาชีพรังสรรค์เมนูอาหารจาก 7 ลุ่มน้ำ บนตู้เสบียงร้อนเสริฟนักท่องเที่ยว ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งมีการจำหน่ายตั๋วแล้วรับจำกัดเพียงขบวนละ 30 ที่นั่งเท่านั้น
     นอกจากนี้ ได้วางแผนร่วมกับรฟท.ขยายเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในเส้นทางชุมทางหาดใหญ่-ทุ่งสง-กันตัง โดยมีทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นแม่งาน และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นทีมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันฉันท์พี่น้องชาวราชภัฏ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top