บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมนำเสนองานในมหกรรมงานวิจัยฯ ภาคใต้ ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

     LPRU News : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ภายใต้แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ โดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้าแผนงานวิจัยระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยและเสวนาในกิจกรรม Highligh Stage ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top