บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการบัญชี เชิญผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เข้าอบรม “เจาะลึก TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เข้าอบรม “เจาะลึก TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565) สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล” 🌟 🌟 (ชั่วโมง CPD บัญชี 13 ชม. อื่นๆ 2 ชม.) (ชั่วโมง CPD สำหรับผู้สอบฯ บัญชี 12 ชม. จรรยาบรรณ 1 ชม. อื่นๆ 2 ชม.) 🌟🌟

📌การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจดิจิทัล/การบัญชีพลิกโฉม/การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล/ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการในยุคดิจิทัล/เทคโนโลยี XBRL กับรายงานทางการเงินออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล ⭕️ โดย รศ.ดร.อุเทน เลานำทา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี. จำกัด
TFRS for NPAEs บทสำคัญที่มีการปรับปรุง นักบัญชี และผู้สอบบัญชี มีผลกระทบอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร ‼️และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ⭕️ โดย ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี รศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🌟🌟วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-17.30น. ณ ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🎉ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 2 วัน 1,200 บาท สำหรับผู้ทำบัญชี และ 1,500 บาท สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 🎉

🎊ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 1 วัน 700 บาท สำหรับผู้ทำบัญชี และ 900 บาท สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 🎊

✅ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนร่วมรับฟังการบรรยาย
คลิกลิงค์ :👉 https://forms.gle/g4uD5653Jrb7dxQw8

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ☎️ 083-8640787

 

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top