บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ”

ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 65 หัวข้อ “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกลิงค์การสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/f9Sig8zwvoFX8pQJ7

‼️หมายเหตุ ‼️
1.เข้าร่วมอบรม 1 วัน อัตราค่าสัมมนา 900.- บาท
2.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อัตราค่าสัมมนา 700.- บาท
3.สำหรับผู้เข้าทำบัญชี ร่วมอบรม 2 วัน อัตราค่าสัมมนา 1,500.- บาท
4.สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อัตราค่าสัมมนา 1,200.- บาท สำหรับผู้ทำบัญชี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️083-8640787 (ในวันเวลาราชการ)

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top