บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป.รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 400 ผลงาน การประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

     LPRU News : เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเข้าร่วมประกวดแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Planning Program) กับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ กว่า 400 ท่าน ผ่านโปรแกรมการจัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ และการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ Coach the Coaches Program for MICE ในรูปแบบ Hybrid Event จัดโดยองค์การส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

ผลการประกวดในครั้งนี้ ปราฏว่า อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  จาก 400 ผลงานทั่วประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top