บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

     ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ดร.บัณฑิต บุษบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และ อ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เข้าใจในการดำเนินงาน การส่งเสริมการขายในยุคตลาดออนไลน์ และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top