บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรหลักสูตร “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ” จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

     LPRU News : ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ดร.บัณฑิต บุษบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และ อ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2565 ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top