บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

พิธีมอบรางวัลการประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการ”ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3″

     อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานสามครูบา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top