บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. รับมอบทุนการศึกษาจาก Flash Express รวม 150,000.- บาท

     LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย  อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และนางบุญรักษา ปัญญายืน  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา   รับมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวม 150,000.- บาท  จากบริษัท  Flash Express โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 100,000.-  บาท  ทุนกิจกรรมนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา  จำนวน  30,000.-  บาท และทุนกิจกรรมนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 20,000.-  บาท  ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ สิงหราช  Education Partnership Expert พร้อมด้วยนางสาวเบญญาพร ฟูธรรม Area Manager  และนางสาวศิริยากรณ์ วงศ์หาญ   Shop Supervisor เป็นตัวแทนนายคมสัน  แซ่ลี  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  Flash Express มอบทุนการศึกษา  ณ  ห้องรับรอง  ชั้น 10 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2564

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top