บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป.ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มธ.ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และททท.สน.ลำปาง

     LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ณ ห้องประชุม 7104 ชั้น 1 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
     ในโอกาสนี้ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมในงานดังกล่าว
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/2ia
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top