บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. เป็นตัวแทนภาคเหนือนำผลงานร่วมนิทรรศการในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19

     LPRU News :  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร หัวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนเครือข่ายนักวิจัยนำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้ดำเนินการพัฒนาในปีที่ 1 และร่วมสร้างมาตรฐานร่วมกับสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ในการดำเนินงานปีที่ 2 เข้าร่วมจัดแสดงภายในส่วนนิทรรศการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ภายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุนีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. พร้อมด้วย ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และผู้บริหาร วว.  ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top