บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน เยี่ยมชม U2T ตำบลนาสัก และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้จัดการตำบลนาสัก ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ผู้จัดการตำบลสบป้าด พร้อมด้วย   ผศ.ดร สำเริง นราแก้ว อาจารย์พิภพ นราแก้ว อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล อาจารย์ ดร.ธีรภรณ์ พรหมอนันต์  อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก และ ทีมงาน U2T ได้นำเสนอผลการบูรณาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) แก่ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ตูบฮ่อมดอย ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับสินค้า OTOP ยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลนาสักและตำบลสบป้าด

     ในการนี้จะจัดกิจกรรม วิ่งปางป๋วยเทรล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลนาสัก อันจะเกิดการสร้างรายได้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top