บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สวท.ติดตามการให้บริการสหบรรณานุกรม ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวดาริน คำดี บรรณารักษ์ชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ) นางสาวธนัญญา วงศ์สมศักดิ์ บรรณารักษ์ ลงพื้นที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการยกระดับการให้บริการสหบรรณานุกรมห้องสมุด โดยมี อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวพิศวง พูกประยูร หัวหน้าสำนักงานคณบดี และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับการให้บริการสหบรรณานุกรมห้องสมุดให้สามารถบริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดได้
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top