บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สโมสรโรตารีดอยพระบาท มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

     LPRU News : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีดอยพระบาท ในโอกาสมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี สนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย นางสาวกัลยารัตน์ พะคำลือ นางสาวกิติยา วิลามาตย์  และนางสาวปริศนา สง่าวงศ์ผาสุก ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัยนา คมสัน อดีตนายกสโมสรโรตารีดอยพระบาท และเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพ มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top