บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกปรุงอาหารสำเร็จรูป

     LPRU NEWs : เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกปรุงอาหารสำเร็จรูป ณ กลุ่มน้ำพริกบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
     การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอำเภอลี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 20 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top