บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบดนตรี

     เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบดนตรี ในโครงการชวนลูกพังงามาออกกำลังกาย ณ ลานอเนกประสงค์ผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับนักศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่สังคมในรั้วมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับนักศึกษา รวมทั้งสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างสมดุลในการชีวิต อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่สังคมในรั้วมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
     โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณพรพิมล เกตุวงค์ ประธานกลุ่มไลน์แดนซ์นครลำปาง และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีการฝึกเต้นลีลาศจังหวะพื้นฐาน และการเต้นไลน์แดนซ์จังหวะต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองวันอย่างเนืองแน่น
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top