บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ประชุมเตรียมจัดงานฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 4 จังหวัดลำพูน

     LPRU News : เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานราชการท้องถิ่นอำเภอลี้ เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมการจัดงานฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาสนายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top