บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-05-17T15:58:20+07:0017/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:57:55+07:0012/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธิญา สุวรรณราช ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 ...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:50:59+07:0011/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ...

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ป.โท) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:24:09+07:0010/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

     วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ป.โท) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ...

สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

2022-05-12T16:25:44+07:0005/05/2022|ข่าว2565, พฤษภาคม65|

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ประธานสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ...

Go to Top