บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia)”

2022-01-26T13:47:02+07:0026/01/2022|ข่าว2565, มกราคม65|

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครูศูนย์การศึกษาคนพิเศษ” จังหวัดลำปาง LPRU News ...

สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ”

2022-01-20T15:58:19+07:0017/01/2022|ข่าว2565, มกราคม65|

ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 65 หัวข้อ “การประยุกต์ TFRS for NPAEs กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 ...

Go to Top