บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส”

2022-06-29T10:02:19+07:0026/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันจัดโครงการ “วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส” ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ...

มร.ลป.ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มธ.ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และททท.สน.ลำปาง

2022-06-29T10:38:47+07:0026/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

LPRU News : เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ณ ห้องประชุม ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”

2022-06-16T14:54:24+07:0015/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ...

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2022-06-14T17:17:17+07:0013/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อ.ดร.บัณฑิต บุษบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และ อ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ...

นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารทางสังคมของพลเมืองในยุคดิจิทัล” ร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

2022-06-14T17:07:24+07:0012/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารทางสังคมของพลเมืองในยุคดิจิทัล” ในโครงการ Social Communication Skills for Active Digital Citizens ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565

2022-06-09T15:59:47+07:0008/06/2022|ข่าว2565, มิถุนายน65|

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 ...

Go to Top