บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565

     คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top