บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงานโครงการร่วมผลิตบัณฑิต ร่วมกับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

     LPRU News : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์นลินทิพย์ กองคำ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คุณวัลลภ สิงหราช  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักศึกษา ร่วมลงนามสัญญาฝึกปฏิบัติงาน โครงการร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ณ ห้องประชุมธัญกร อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     การลงนามในสัญญาครั้งนี้ เพื่อรับทราบและยินยอม ข้อตกลง เงื่อนไข ระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ   ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานครบตามหลักสูตรของโครงการแล้วจะสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานของบริษัททันที และจะปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำของบริษัท ในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวธิรดา ใจแก้วแดง นางสาวลาวัลย์ ปัญญาธรรม และนางสาวสุภาพร กาถม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯว่า “ บริษัทแฟลช เอ็กเพรส จำกัด มีความยินดีที่เป็นอย่างยิ่งที่โครงการนี้ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างโอกาสและอาชีพที่มั่นคงให้กับนักศึกษาได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา และขอขอบคุณทางมร.ลปที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น “

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top