บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 10 หลักสูตร และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ดังนี้
– วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รูปแบบ Online
– วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รูปแบบ Online
– วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่พริกวิทยา รูปแบบ Onsite
– วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รูปแบบ Online
– วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวิชชานารี รูปแบบ Onsite
– วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รูปแบบ Online
– วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนลองวิทยา รูปแบบ Onsite
– วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเถินวิทยา รูปแบบ Online
 
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top