บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

Tag: ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top