บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

U2T ตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นบล็อกรักษ์โลก”

     ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ ผู้จัดการตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จัวหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการผู้ร่วมพัฒนาตำบล และทีมงาน U2T มะเขือแจ้ ที่ประกอบด้วย ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ในหัวข้อ “การคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นบล็อกรักษ์โลก” ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564

     กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมนายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นบล็อครักษ์โลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ และคุณวิทยา  จิน๊ะกาล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น บล็อกรักษ์โลก รองเท้า สเก็ตบอร์ด กระเป๋าเดินทางล้อลาก โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อยืดที่ผลิตจากขวดพลาสติกผสมคอลตอน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างงานและอาชีพ ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการขยะ วัสดุเหลือใช้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้นวัตกรรมช่วยในกระบวนการจัดการขยะพลาสติกให้หมุนเวียนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top