บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

U2T ตำบลสบป้าด จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม เป็นผู้จัดการตำบล พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และอาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก กรรมการตำบล  ทีมงาน U2ตำบลสบป้าด ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
       ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเอนก  มณีไสย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด  เป็นประธานในการรายงานผลการดำเนินโครงการU2Tตำบลสบป้าด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กฟผ.แม่เมาะ และประธานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
       กิจกรรมดังกล่าว เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ ตำบลสบป้าดดำเนินการครบ 16 เป้าหมาย ด้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการจดทะเบียนสินค้า OTOP จำนวน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระถางจากเศษไม้ หมูยอผัก โปรตีนบาร์ และน้ำพริกกรอบกระชาย นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับตำบลนาสัก เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top