บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

U2T มร.ลป. ตำบลลี้ ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบและติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุก

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบลลี้ พร้อมด้วย คณะทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลลี้ และวิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงแวนนาริน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบและติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุก ณ บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชน และพัฒนาการเลี้ยงปลา โดยใช้ท่อ PVC เป็นโครงสร้าง เป็นแนวทางการเสริมสร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่อยากมีรายได้เพิ่ม แต่มีพื้นที่ทางการเกษตรเล็กน้อยก็สามารถจัดทำได้

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top