บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

U2T มร.ลป. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จัดทำโมเดลจานใบไม้ เตรียมจดสิทธิบัตรให้ชุมชน

     LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบผลิตภัณฑ์โมเดลจานใบไม้ จากอาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

     การจัดทำโมเดลจานใบไม้ในครั้งนี้ อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการประจำตำบลแม่ปุ  พร้อมด้วยผศ.เนตรดาว โทธรัตน์  ผศ.กาญจนา คุมา  และผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร กรรมการผู้ร่วมพัฒนาโครงการ  ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเหลือใช้ที่สามารถย่อยสลายได้  และจากใบสัก  ในตำบลแม่ปุ อำเภอพริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาแหล่งรวมเชื้อโรค  ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า ส่งผลกระทบมลพิษทางอากาศในชุมชน นำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งถือว่าเป็นการทำประโยชน์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในฤดูแล้ง ไปพร้อมกันกับสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรให้กับชุมชน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top