บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ต่อยอดจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          LPRU NEWs : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ต่อยอดจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top