บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia)”

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครูศูนย์การศึกษาคนพิเศษ” จังหวัดลำปาง

     LPRU News : เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 อาจารย์ชมัยพร กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า ได้จัดอบรมตามโครงการยุวชนจิตอาสา สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3663 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทศพล ตันสกุล ตำแหน่ง National Coordinator for Building Communities Program สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค และบทบาทของการเป็นยุวชนจิตอาสา ผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรการอบรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) และทำ Workshop โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค และบทบาทของการเป็นยุวชนจิตอาสา การ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติผ่านสื่อดิจิตอล (Learning Development with 2D Animation via Digital Multimedia) ให้กับผู้พิการทางสติปัญญา” รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาคนพิเศษ จังหวัดลำปาง ได้มีสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิตอล นำไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top