ที่ตั้ง :เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ :054-237345
โทรสาร :054-316780
เว็บไซต์ :https://ms.lpru.ac.th
อีเมล์ :ga.mgts@lpru.ac.th
เวลาให้บริการ :วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.