บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ที่ได้รับพิจารณาประทานรางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 9 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

     LPRU News : ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้รับการพิจารณาประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564  ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานอำนวยการ โครงการฯ

     โดยการจัดงานประกาศผลรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นบุคลากรผู้ผลิตสื่อรายการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ให้เกิดความตระหนักในการสร้างสรรค์สิ่งดีแก่สังคม ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.05-16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top