บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top