เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้