นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 26 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญติดตามรับชมภาพยนตร์ Series “On My Way… เลือกทางไหน ใครกำหนด
Episode wannabe / born to be วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Episode fake love วันที่ 12 ตุลาคม 2564
และ 
Episode M(r)s. วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ผ่านช่องทาง 
Facebook Fanpage “Communication Arts LPRU