บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

Tag: อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา

นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top