บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีทำบุญสืบชะตา คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36
โดยการสืบชะตานี้ เป็นพิธีกรรมแบบล้านนา โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีสวดพระปริตร สวดชยันโต ฟังเทศน์และให้ศีลให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top