บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคปกติ

     ด้วยอ.ฐานุษา สายสวาสดิ์,อ.สุพาพร ลอยวัฒนกุล และนายโกศล เฟื่องฟู มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 20 ทุน เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top